Διευθυντές Σχολείων: Να αναβληθεί η διαδικασία για μετά τις γιορτές ζητά ο ΣΥΠΥΥΠ

Ανεδαφικός ο σχεδιασμός της Πολιτικής Ηγεσίας και της Κεντρικής Διοίκησης του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής Διευθυντών Σχολείων.

Αυτό αναφέρει σε επιστολή του προς την ηγεσία ΥΠΑΙΘ ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ (ΣΥΠΥΥΠ) και ζητά να αναβληθεί η διαδικασία για μετά τις γιορτές.

Διαβάστε όλη η επιστολή του ΣΥΠΠΥΠ

κ. Υπουργέ, κ.Γενικέ

Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε, δια του ηλεκτρονικού τύπου, σχετικά με τον διαφαινόμενο σχεδιασμό σας, που αφορά στην έκδοση των Προκηρύξεων επιλογής όλων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της χώρας, Εργαστηριακών Κέντρων, Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, ενιαία από όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου βάσει των υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 και 149720/Δ6/02-12-2022 Υπουργικών σας Αποφάσεων. Και αυτό διότι σύμφωνα με το αρ.17 (Μεταβατικές διατάξεις) των εν λόγω ΥΑ, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης, ήτοι από 08-12-2022 μέχρι και 28-12-2022 (δεύτερη ημέρα μετά την αργία των Χριστουγέννων!). Βέβαια, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, προβλέπεται διάστημα δύο (2) μηνών για την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης, η οποία φέρεται ότι θα εκδοθεί εντός πέντε ημερών !

Εφόσον τα παραπάνω ευσταθούν, πρόκειται περί ενός ακόμα ανεδαφικού σχεδιασμού της Πολιτικής Ηγεσίας και της Κεντρικής Διοίκησης η οποία επανειλημμένως αγνοεί προκλητικά τους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών, καλώντας τους εντός εορτών και αργιών να αντιμετωπίσουν ασφυκτικές προθεσμίες για κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες χωρίς καμία πρόβλεψη από μέρους της Κεντρικής Διοίκησης για ασφαλή προγραμματισμό και λήψη των προβλεπόμενων κανονικών αδειών. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς η Κεντρική Διοίκηση συστηματικά απαξιώνει και αγνοεί τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους Υπαλλήλους τους.

Ενδεικτικά, στις μεταβατικές διατάξεις της με αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούσε στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπ/σης προβλέπονταν διάστημα 15 ημερών για την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης, η πρόσκληση-προκήρυξη εκδόθηκε στις 28/12/2021 (Χριστούγεννα 2021 !) ενώ η τοποθέτηση των Διευθυντών Εκπ/σης έγινε στις 18/07/2022 !

Επιπλέον, στις μεταβατικές διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/6/40694/Ε3/08-04-2022 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούσε στη διαδικασία επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης προβλέπονταν διάστημα δύο (2) μηνών για την έκδοση της  σχετικής Προκήρυξης. Η πρόσκληση-προκήρυξη εκδόθηκε στις 18/04/2022 (Πάσχα 2022 !) ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα οι αναμορφωμένοι πίνακες με την κατάταξη των υποψηφίων κατόπιν εξέτασης των ενστάσεών τους.

Μετά τη διεκπεραίωση πλήθους εργασιών για την ομαλή έναρξη και διευθέτηση της νέας σχολικής χρονιάς, οι διοικητικοί υπάλληλοι καλούνται για άλλη μια φορά να λησμονήσουν οποιοδήποτε σχέδιο που αφορά τον οικογενειακό τους προγραμματισμό ως προς τις επικείμενες εορτές των Χριστουγέννων, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις σχετικές διαδικασίες για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού και μόνον!

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται περί μίας διαδικασίας που εκκρεμεί πάνω από δύο χρόνια, με την επ΄ αόριστο παράταση της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, πολλοί εκ των οποίων έχουν ήδη αποχωρήσει και αναπληρώνονται! Πόσο μάλλον όταν οι σχετικές διαδικασίες, οι καθυστερήσεις, οι αλλαγές του νόμου, η αδυναμία συγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής, κ.ά. φανερώνουν τις αδυναμίες του ίδιου του νόμου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης! Πόσο μάλλον όταν φημολογείται έντονα ότι οι τοποθετήσεις των νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων θα πραγματοποιηθούν με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, ενώ η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησής τους τίθεται σε κίνδυνο λόγω της διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Πόσο μάλλον όταν ακόμα και από την έναρξη της διαδικασίας, τίθενται ασφυκτικά και παράλογα χρονοδιαγράμματα για τους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών θεωρώντας τους δεδομένους ακόμα και τη δεύτερη ή και την τρίτη ημέρα των Χριστουγέννων.

Είναι πασιφανής η πλήρης άγνοια και η πλήρης αδυναμία της Κεντρικής Διοίκησης του ΥΠΑΙΘ να αντιληφθεί και να κατανοήσει τις λειτουργίες και τις διαδικασίες των Περιφερειακών της Υπηρεσιών. Και δυστυχώς, δεν  είναι η πρώτη φορά που ο ανεδαφικός σχεδιασμός, η χρονική πίεση, η ένταση των εργασιών με τις πάσης φύσεως ασφυκτικές προθεσμίες και η προχειρότητα των διαδικασιών, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στους διοικητικούς υπαλλήλους και στην ομαλή λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Οι Δ/νσεις Εκπ/σης καλούνται να εκδώσουν άμεσα και να επιδώσουν έγκαιρα και με ακρίβεια στους υποψηφίους, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών και Βεβαιώσεις ώστε η διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων να εξελιχθεί ομαλά και να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που υπήρξαν στην επιλογή Δ/ντών Εκπ/σης και Σχολικών Συμβούλων. Δεδομένου όμως ότι η τελευταία διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων πραγματοποιήθηκε πριν έξι περίπου χρόνια, πολλοί υποψήφιοι θα αιτηθούν για πρώτη φορά την έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών και Βεβαιώσεων, καθώς δεν έχουν ξανασυμμετάσχει στη διαδικασία. Γεγονός που θα επιβαρύνει κατά πολύ τον όγκο αιτήσεων.

Επιπλέον το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων είναι εκ των πραγμάτων σύνθετο, λόγω των διατάξεων του ν. 4823/2021 (π.χ. συμμετοχή των υποψήφιων εκπ/κών σε Υπηρεσιακά/Πειθαρχικά Συμβούλια, Π.Ο. των ΚΠΕ,  άσκηση καθηκόντων σε Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ., Ενδοσχολικού Συντονιστή κ.α.).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι καλούνται για πρώτη φορά να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μαζί με μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών με αποτέλεσμα να απαιτείται η έγκαιρη παραλαβή των Π.Υ.Μ. και των Βεβαιώσεων από τις Δ/νσεις Εκπ/σης για να έχουν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να υποβάλλουν ορθά την αίτησή τους.

Δυστυχώς, παρά το πλήθος ενστάσεων και καθυστερήσεων στην πρόσφατη, προηγούμενη εφαρμογή παρόμοιων διαδικασιών επιλογής στελεχών του ν. 4823/2021 (π.χ. Δ/ντές Εκπ/σης, Σύμβουλοι Εκπ/σης), η Κεντρική Διοίκηση δεν κατανόησε το απαραίτητο και αυτονόητο, ήτοι τη δημιουργία συνθηκών έγκυρης και έγκαιρης  έκδοσης και χορήγησης Π.Υ.Μ. και Βεβαιώσεων από τις Δ/νσεις Εκπ/σης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς.

Όσον αφορά δε την Πολιτική Ηγεσία, ο μόνος ρόλος που αναγνωρίζει για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους υπαλλήλους τους είναι εκείνος του θύματος, με τη συνεχή τους επιβάρυνσή με αντικείμενα από την Κεντρική Διοίκηση, με την πλήρη απαξίωσή τους, με την επιδεικτική αδιαφορία που επιδεικνύει για σοβαρά τους προβλήματα όπως η στέγαση και η καθαριότητα, η ασφάλεια εγκαταστάσεων και εργαζομένων, η υλικοτεχνική τους υποδομή, η στελέχωση τους, η επιμόρφωση των υπαλλήλων τους, η υπηρεσιακή τους ανέλιξη κ.α.

Σε όλα τα παραπάνω δεινά, συναθροίζεται και η εμμονική άρνηση της Πολιτικής Ηγεσίας να προχωρήσει σε διαδικασίες προκήρυξης και επιλογής των Διοικητικών Διευθυντών και των Προϊσταμένων στο Υπουργείο Παιδείας και στις Περιφερειακές του Υπηρεσίες, όπου η τελευταία διαδικασία επιλογής Διοικητικών Διευθυντών έγινε πριν πολλά χρόνια.

Αδιαμφισβήτητα, οι διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών ανταποκρίνονται πάντα με επαγγελματισμό και αξιοσύνη στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα τηρώντας και υλοποιώντας χρονοδιαγράμματα, πολλές φορές ασφυκτικά, ξεπερνώντας κάθε όριο υπηρεσιακής και ανθρώπινης αντοχής,  ακόμη περισσότερο σε εκείνες τις υπηρεσίες μας που παραμένουν υποστελεχωμένες.

Οι πιεστικές προθεσμίες εντός της περιόδου των Χριστουγέννων, δεν συντελούν μόνον στην επιβάρυνση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών που καλούνται αντί λήψης της κανονικής τους άδειας να διεκπεραιώσουν κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες, αλλά και στην πιθανή υποβολή ανακριβών αιτήσεων από τους υποψηφίους στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, γεγονός που θα προκαλέσει, όπως ήδη έχει αποδειχθεί,  μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής.

Ευελπιστώντας να υπάρξει υπηρεσιακός – θεσμικός σεβασμός και συνεργασία με τα διοικητικά στελέχη των Περιφερειακών Υπηρεσιών και τους υπαλλήλους τους, σύμφωνα με όσα εκθέσαμε αναλυτικά, αλλά και δεδομένου του χρονικού περιθωρίου που προβλέπουν οι σχετικές Υ.Α. (2 μήνες), κρίνεται απαραίτητο προς όφελος της διαδικασίας επιλογής στελεχών, των υποψήφιων εκπαιδευτικών και των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ., η περίοδος υποβολής των αιτήσεων να οριστεί μετά την περίοδο των εορτών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΠΥΥΠ

Ο Πρόεδρος                     Η Γ. Γραμματέας
Νώντας Αθανασιάδης       Μαρία Γρηγορίου

Όλες οι Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, τα Τελευταία Νέα  και η Επικαιρότητα, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.