Φάκελος Αναπληρωτές | Ορολογία – Μισθολόγιο – Ένσημα – Προϋπηρεσία και Μόρια – Άδειες

Πάνω από 100.000 αδιόριστοι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί,  καταθέτουν κάθε χρόνο αιτήσεις για να διεκδικήσουν μια θέση αναπληρωτή  στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαιδευτικές δομές της χώρας. Επειδή υπάρχει λαβύρινθος σχετικά με τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, το edweek παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σχετικά με τις ορολογίες, το μισθολόγιο, τα ένσημα που τους αναλογούν, την προϋπηρεσία και τα μόρια αλλά και τις άδειες που δικαιούνται.

 • Ορολογία αναπληρωτών

Αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου είναι όποιος έχει εβδομαδιαίο ωράριο από 5 έως και 15 ώρες. Πληρώνεται κάθε μήνα ενώ ο μισθός προκύπτει από τις ώρες που διδάσκει προς το πλήρες ωράριο. Δηλαδή αν κάποιος έχει 7 ώρες την εβδομάδα θα λαμβάνει τα 7/23 του μόνιμου εκπαιδευτικού.

Αναπληρωτές πλήρους ωραρίου είναι όσοι έχουν 16 ώρες και άνω. Αυτοί ακόμα και αν δεν έχουν 23 ώρες λαμβάνουν κάθε μήνα το μισθό τους στο ακέραιο.

Ωρομίσθιοι: Ωρομίσθιοι είναι όσοι έχουν 1 έως και 4 ώρες την εβδομάδα. Αυτοί πληρώνονται με βάση τις ώρες που διδάσκουν κάθε μήνα. Η ωριαία αντιμισθία είναι περίπου στα 9-11 ευρώ. Δηλαδή αν κάποιος δούλεψε 12 ώρες τον Απρίλιο θα λάβει περίπου 120 ευρώ.

 

 • Μισθολόγιο

Σχετικά με τον μισθό των αναπληρωτών που θα δουλέψουν με τρίμηνες συμβάσεις. Οι αποδοχές των αναπληρωτών που θα προσληφθούν για τρεις μήνες δεν θα διαφέρουν από τις αποδοχές αναπληρωτών με συμβάσεις διαφορετικής διάρκειας.

Τα καθαρά ποσά είναι :

 • 0885,75 Μ.Κ 1 (0-2 έτη)
 • 0924,25 Μ.Κ 2 (2-4 έτη)
 • 0962,49 Μ.Κ 3 (4-6 έτη)
 • 0999,90 Μ.Κ 4 (6-8 έτη)
 • 1035,67 Μ.Κ 5 (8-10 έτη)
 • 1073,08 Μ.Κ 6 (10-12 έτη)
 • 1108,83 Μ.Κ 7 (12-14 έτη)
 • 1144,58 Μ.Κ 8 (14-16 έτη)

Επιπλέον για τα Παραμεθόρια είναι + 64,74€

Για κάθε παιδί είναι :

 • για 1 παιδί    +32,37
 • για 2 παιδιά +45,32
 • για 3 παιδιά +77,56
 • για 4 παιδία +109,02

Το μεταπτυχιακό είναι + 2 Μ.Κ

Το διδακτορικό είναι + 6 Μ.Κ

Ακόμα, με τον νόμο 4354/2015 έχει παγώσει η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017.

Πηγή: Σεραφείμ (Μάκη) Λάππας Σχολικός Νοσηλευτής (6940715323 )

 

 • Αναπληρωτές και ένσημα

Όσοι είναι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου ασφαλίζονται με 25 ένσημα το μήνα

Οι μειωμένου ωραρίου για κάθε μέρα που εργάζονται λαμβάνουν έναν ένσημο ανεξάρτητα από τις ώρες διδασκαλίας. Δηλαδή αν μια μέρα διδάσκει 3 ώρες και την άλλη μέρα 1 ώρα θα πάρει 2 ένσημα. Ο αριθμός ενσήμων των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου που εργάζονται και τις 5 μέρες είναι 21-23 ανάλογα με το μήνα.

Οι ωρομίσθιοι λαμβάνουν τόσο ένσημα όσες και οι μέρες που εργάζονται. Αν δηλαδή εργάζονται 2 μέρες την εβδομάδα θα βάζουν 8 ένσημα περίπου το μήνα

 

 • Προϋπηρεσία και Μόρια

0,0333 μόρια δίνει η κάθε μέρα προϋπηρεσίας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου.  Ο μήνας ισοδυναμεί με 1 μόριο. Αν κάποιος αναπληρωτής Α/θμιας έχει προσληφθεί στις 13 Οκτωβρίου δεδομένου ότι η απόλυσή του έγινε στις 21 Ιουνίου θα πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία 8 μηνών και 9 μέρες  που μεταφράζεται σε μόρια ως εξής:

8 μήνες Χ 1 μόριο = 8 μόρια
9 μέρες Χ 0,0333= 0,3 (0,2997)
Σύνολο 8,3 μόρια

Τα μόρια που θα πάρουν οι αναπληρωτές πλήρους (Αναπληρωτής Πλήρους Ωραρίου ) ή μειωμένου ωραρίου (Αναπληρωτής Μειωμένου Ωραρίου)

Αναπληρωτές 6μηνης ή 8μηνης διάρκειας

Α.Π.Ω. 1 μόριο /μήνα

Α.Μ.Ω. 0,65 μόρια /μήνα

Α.Π.Ω. δυσπρόσιτο 2 μόρια /μήνα

Α.Μ.Ω. δυσπρόσιτο 1,3 μόρια /μήνα

 

Αναπληρωτές 3μηνης διάρκειας

Α.Π.Ω. τρίμηνο 1,5 μόριο /μήνα

Α.Μ.Ω. τρίμηνο 0,98 μόρια /μήνα

Α.Π.Ω. τρίμηνο δυσπρόσιτο 3 μόρια /μήνα

Α.Μ.Ω. τρίμηνο δυσπρόσιτο 1,96 μόρια /μήνα

Να ενημερώσουμε τους αναπληρωτές ότι υπάρχει όριο μορίων στους διορισμούς για τα τρίμηνα και είναι αυτό των 10 μορίων στα κανονικά σχολεία και των 20 μορίων στα δυσπρόσιτα.

Οι διευθύνσεις θα κληθούν να υπολογίσουν τα μόρια ανάλογα με τις ώρες εάν ο εκπαιδευτικός έχει τοποθετηθεί παράλληλα για κάποιες ώρες σε κανονικό σχολείο και για κάποιες άλλες ώρες σε ένα δυσπρόσιτο.

Πληροφορίες από: Marios Magioladitis (Facebook) Πηγή: dictyo.gr

 

 • Άδειες

Όλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου χορηγούνται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, είτε οργανικά είτε με απόσπαση. Στην αριθμ. Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-09-2014(Φ.Ε.Κ. 2648/τ.Β’/07-10-2014) Υπουργική Απόφαση αναφέρονται οι αρμοδιότητες των Διευθυντών: «Ο Διευθυντής του σχολείου χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6-7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρω­τικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν.3528/2007(Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/9-2-2007), όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.» Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».
Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα αφορά επίσης στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, για τη χορήγηση του ίδιου τύπου άδειας. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός υπηρετεί σε περισσότερα του ενός σχολεία, η άδεια χορηγείται από τον Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου όπου ο/η εκπαιδευτικός υπηρετεί τις περισσότερες ώρες, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τους Διευθυντές/Διευθύντριες των υπόλοιπων σχολείων.

Οι αναπληρωτές αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται τις παρακάτω άδειες:

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.).
Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούται τίποτε.
Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό.
Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ.

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΛΟΧΕΙΑΣ

Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 22 εβδομάδες. Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιποι 3,5 μήνες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Υπόψη ότι οι 3,5 μήνες άδεια λοχείας-ανατροφής κερδήθηκε πρόσφατα – μόλις τον Φεβρουάριο του 2019 – μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις μας. Σε κάθε περίπτωση αίτημα αιχμής των σωματείων και του εκπαιδευτικού κινήματος παραμένει η πλήρης προστασία της κύησης και της μητρότητας, όπως στην περίπτωση των μονίμων συναδέλφων, με εννεάμηνη άδεια ανατροφής για όλους τους γονείς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Εναντιωνόμαστε επίσης στην πρόσφατη κατάπτυστη κυβερνητική εγκύκλιο που στερεί την άδεια ανατροφής σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Ειδική άδεια γάμου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωμα άδειας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο.
Αίτηση για ειδική άδεια απουσίας
Αίτηση για ειδική άδεια απουσίας ΕΣΠΑ

Ειδική άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα απουσίας με αποδοχές δύο εργάσιμων (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενών α΄βαθμού

Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όπως κάθε φορά ορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

Ειδική άδεια δίκης. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα).

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 9 του Ν1483/1984 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ/τος 193/1988). Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

α) Στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164 τ.Α’/4-12-2015) αναφέρεται ότι: «Το άρθρο 60 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4210/2013 (Α’ 254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές, ύστερα από αίτησή τους και με την υποχρέωση να προσκομίσουν βεβαίωση της Σχολής ότι έλαβαν σε εξετάσεις. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσες των μονίμων εκπαιδευτικών. Σχετική η αριθμ. Φ.351.5/43/76822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο, παράγραφος Η.

β) Στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164 τ.Α’/4-12-2015) ορίζεται ότι: «Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουν για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και τη επιστροφή του εκπαιδευτικού».

Πηγή: Λεωνίδας Οικονομίδης, εκπαιδευτικός

* Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

          

* Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.