Πίνακες κατάταξης ωρομισθίων εκπαιδευτικών και Συμβούλων για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Τους Πίνακες Κατάταξης για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεων, μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ και των … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δωρεάν η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για 116 χιλιάδες νέους

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ανακοίνωσαν σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων θα χορηγηθεί δωρεάν σε περισσότερους από 116.000 νέους, Η … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ