Νέα αναλυτικά προγράμματα της Χημείας: Καινοτομία ή ημιμάθεια;

Η μελέτη του ΑΠΣ αναδεικνύει πόσο επιφανειακή θα είναι η προσέγγιση που θα έχουν οι μαθητές στη βάση της επιστήμης, τους γενικούς νόμους και έννοιες της Οργανικής Χημείας. Γράφει ο … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ