Πρόγραμμα «3η e-λικία» για την ψηφιακή εκπαίδευση της τρίτης ηλικίας

Η πρωτοβουλία «3η e-λικία»  σχεδιάστηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) για την Ψηφιακή Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων, μέσα από τη λειτουργία Ομάδων Ψηφιακής Υποστήριξης. Το … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ