Υπουργείο Παιδείας: Έναρξη Προγράμματος Διδακτικής της Τουρκικής Γλώσσας

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος Διδακτικής της Τουρκικής Γλώσσας, ίσου με 30 ECTS, με στόχο τη χορήγηση Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας της Τουρκικής, για … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ