Αλλάζουν τις σφραγίδες στο υπουργείο Παιδείας λόγω αλλαγής ονομασίας

Την προμήθεια ξύλινων σφραγίδων διαφόρων ειδών (σύνολο 564 τεμάχια) λόγω αλλαγής της ονομασίας του Υπουργείου Παιδείας σε Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, υπέγραψε σε απόφασή του ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ