Εγκύκλιος: Λειτουργία Δημοτικών σχολείων 2020-2021 [πρόγραμμα, ωράριο, συνεδριάσεις, εφημερία, ολοήμερο, άδειες]

Εγκύκλιο με οδηγίες για τη για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας  σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα, το ωράριο, την κατανομή των τμημάτων, το ολοήμερο σχολείο, την επιτήρηση … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ