Ωράριο Εκπαιδευτικών: Τι ισχύει σε κάθε κλάδο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

Tι ισχύει για το διδακτικό ωράριο και το εργασιακό ωράριο του εκπαιδευτικού σε κάθε κλάδο (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα έτη προϋπηρεσίας και τη διοικητική … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ