Οδηγίες ΙΕΠ για την έγκριση εκπαιδευτικών ερευνών σε μαθητές και σχολεία

Επικαιροποιημένο οδηγό για την έγκριση εκπαιδευτικών ερευνών σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων και δομών εκπαίδευσης δημοσίευσε το ΙΕΠ.

Οδηγός διαρθρώνεται σε πέντε μέρη

* Το Μέρος Α΄ αφορά στην υποβολή και αξιολόγηση αιτημάτων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

* Το Μέρος Β΄ αφορά στην υποβολή και αξιολόγηση αιτημάτων για την υλοποίηση μαθητικών διαγωνισμών,

* Το Μέρος Γ΄ αφορά στην υποβολή και αξιολόγηση αιτημάτων για την υλοποίηση μαθητικών φεστιβάλ και προσομοιώσεων συνεδρίων,

* Το Μέρος Δ’ αφορά στην υποβολή και αξιολόγηση αιτημάτων για την έγκριση εκπαιδευτικού υλικού που αξιοποιείται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων,

* Το Μέρος Ε’ αφορά στην υποβολή και αξιολόγηση αιτημάτων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών ερευνών.

Αναλυτικά στο Μέρος Ε’ του οδηγού που δημοσίευσε το ΙΕΠ παρουσιάζονται:

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια και το αναλυτικό σχέδιο έρευνας για την έγκριση εκπαιδευτικών ερευνών

Ε1 Γενικές πληροφορίες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωμοδοτούν σχετικά με αιτήματα που αφορούν στη διεξαγωγή  εκπαιδευτικής έρευνας σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης και σε δομές εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (π.χ. Σχολική Μονάδα ή Σχολικά Τμήματα, Δ.Υ.Ε.Π., Τ.Ε., Τ.Υ., Σχολεία Καταστημάτων Κράτησης,  Σχολεία Νοσοκομείων, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κ.ά) και απευθύνονται σε μαθητές/τριες. Τα αιτήματα  αυτά κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες με τα σχετικά συνοδευτικά δικαιολογητικά  έγγραφα, οι οποίες γνωμοδοτούν και κατά περίπτωση εγκρίνουν τη διεξαγωγή της έρευνας.

Δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΙΕΠ έρευνες που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς  ή γονείς/κηδεμόνες.

Ε2. Διαδικασία Υποβολής Αιτημάτων και Γνωμοδότησης

Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών που πρέπει να καταθέσει ο/η ερευνητής/τρια  ή η ερευνητική ομάδα προς την αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση διεξαγωγής έρευνας σε  σχολικές μονάδες και άλλες δομές εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι η εξής:

Υποβολή της αίτησης των ενδιαφερόμενων φορέων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση στο Πρωτόκολλο:

της Σχολικής Μονάδας, για έρευνες που αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε μία σχολική  μονάδα, προκειμένου να λάβουν έγκριση από τον/την Διευθυντή/ντρια ή τον/την  Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας,

της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για έρευνες που αφορούν σε περισσότερες από μία  σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου να  εγκριθούν από τον/την Επόπτη/τρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για έρευνες που αφορούν σχολικές  μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της  ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να εγκριθούν από τον/την  Περιφερειακό/ή Επόπτη/τρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Για αιτήματα έγκρισης διεξαγωγής εκπαιδευτικών ερευνών που αφορούν σε σχολικές  μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αρμόδιος φορέας είναι το Ι.Ε.Π. Τα εν λόγω αιτήματα θα υποβάλλονται από τους/τις  ερευνητές/-τριες ή τους επικεφαλής των ερευνητικών ομάδων αποκλειστικά σε ηλεκτρονική  πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. στον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://iep.edu.gr/el/programmata-draseis-skill-labs-ereunes

Η εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία από τις ως άνω αναφερόμενες γνωμοδοτεί με Πράξη της,  εκδίδει απόφαση και ενημερώνει τους/τις αιτούντες/-ουσες. Η έγκριση έχει ισχύ καθ’ όλη τη  διάρκεια της έρευνας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρξει στο διάστημα αυτό  καμία αλλαγή στον ερευνητικό σχεδιασμό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο δείγμα,  στα ερευνητικά εργαλεία, στις φάσεις της έρευνας ή σε άλλα στοιχεία του ερευνητικού σχεδιασμού, ο/η ερευνητής/τρια ή η ερευνητική ομάδα θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτημα έγκρισης επισημαίνοντας και περιγράφοντας λεπτομερώς και με ακρίβεια τις αλλαγές  στις οποίες έχει προβεί. Προϋπόθεση αξιολόγησης ενός αιτήματος διεξαγωγής κύριας  έρευνας, όταν πρόκειται για διδακτορική έρευνα, είναι να έχει προηγηθεί η πιλοτική  εφαρμογή του ερευνητικού σχεδίου, η οποία απαιτεί επίσης έγκριση από την κατά  περίπτωση αρμόδια υπηρεσία.

Βάσει του άρθρου 46, παρ. 3 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ13/Α/29-1-2019) και του άρθρου 212,  παρ. 3 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019), όσον αφορά στη χορήγηση άδειας για τη  διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες ή δομές εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  ισχύει το εξής:

«Για έρευνα που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η  εισήγηση ή η γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από  εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή της Γενικής Συνέλευσης του  Τμήματος, όταν πρόκειται για Παιδαγωγικό Τμήμα, την οποία προσκομίζει στην αρμόδια  υπηρεσία που καταθέτει το αίτημα».

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 4589/2019 ως Παιδαγωγικά Τμήματα Α.Ε.Ι. νοούνται  τα εξής:

− τα Παιδαγωγικά τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης,   − τα Τμήματα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,   − τα τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας,   − τα τμήματα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής,   − τα Παιδαγωγικά τμήματα Ειδικής Αγωγής,  − το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   − η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). 

Ε3. Προϋποθέσεις

Ε4. Κριτήρια Αξιολόγησης

Ε5. Αναλυτικό σχέδιο έρευνας

Δείτε εδώ τον επικαιροποιημένο Οδηγό του ΙΕΠ

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Εκπαίδευση στο edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.