Εκπαιδευτικοί: Προσκλήσεις συμμετοχής σε Επιμορφωτικά Μοριοδούμενα Σεμινάρια ΙΠΕΜ-ΔΟΕ

Επιμορφωτικά σεμινάρια ΙΠΕΜ-ΔΟΕ: Πρόσκληση επιμορφούμενων και επιμορφωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – Αιτήσεις από 11.04 έως 01.05.2023 και από 11.04 έως 28.04.2023. 

Το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ) υλοποιεί έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048997 στο πλαίσιο του οποίου θα επιμορφωθούν 5.000 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1.000 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε ένα καινοτομικό πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει πέραν της βασικής εκπαιδευτικής ύλης καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για την βελτίωση της ελκυστικότητας των μαθημάτων (πραγματοποίηση και βιντεοσκόπηση πειραμάτων για όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αφορούν στη Μελέτη Περιβάλλοντος και στην Φυσική και η εφαρμογή τους από τους εκπαιδευτικούς κατά την εκπαιδευτική διαδικασία).

Επιμορφωτικά Μοριοδούμενα Σεμινάρια ΙΠΕΜ-ΔΟΕ για εκπαιδευτικούς

Πρόσκληση επιμορφωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ

Επίσης το ΙΠΕΜ-ΔΟΕ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιμορφωτές, για την υποβολή αιτήσεων στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Πρωτοβάθμιας και στο Ενιαίο Μητρώο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του επιμορφωτικού προγράμματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα εν λόγω επιμορφωτικά Σεμινάρια του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον νόμο 4589/2019.

Αναλυτικά οι 4 Προσκλήσεις

Α. Επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ»

Διάρκεια επιμόρφωσης

Η διάρκεια επιμόρφωσης θα είναι συνολικά πενήντα (40) ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής: α) τριάντα (30) ώρες εξ αποστάσεως σύγχρονη επιμόρφωση β) δέκα (10) ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη. Το επιμορφωτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο αμέσως με την έναρξη του προγράμματος. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα Μάιος – Οκτώβριος 2023

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από 11/04/2023 μέχρι και 1/05/2023 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Π.Ε.Μ.-Δ.Ο.Ε. (http://ipem-doe.gr/)

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Β. Επιμόρφωση 1.000 ατόμων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε πρόγραμμα με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ»

Διάρκεια επιμόρφωσης

Η διάρκεια επιμόρφωσης θα είναι συνολικά σαράντα (40) ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής: α) τριάντα (30) ώρες εξ αποστάσεως σύγχρονη παρακολούθηση β) δέκα (10) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως μελέτη επιμορφωτικού υλικού. Το επιμορφωτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο αμέσως με την έναρξη του προγράμματος. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα Μάιος – Οκτώβριος 2023.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από 11/04/2023 μέχρι και 1/05/2023 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Π.Ε.Μ.-Δ.Ο.Ε. (http://ipem-doe.gr/)

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Γ. Εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ 100 εκπαιδευτών για το πρόγραμμα με τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ»

Ο ζητούμενος αριθμός των εκπαιδευτών ανέρχεται καταρχήν σε 100. Εφόσον απαιτηθεί από τις ανάγκες του έργου κατά την υλοποίηση ο αριθμός αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί (πάντα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού). Αντικείμενο του έργου τους είναι η επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών στις 6 Περιφέρειες του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου. Κάθε εκπαιδευτής θα απασχοληθεί αθροιστικά μέχρι 100 ώρες οι οποίες ημερολογιακά θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο Μάιος 2023 –Οκτώβριος 2023.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη https://www.ipem-doe.gr//

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ από 11/04/2023 έως 28/04/2023 και μέχρι τις 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Δ. Εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ 20 εκπαιδευτών ΕΕΠ για το πρόγραμμα με ΄τίτλο «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση της ΠΕΣ»

Ο ζητούμενος αριθμός των εκπαιδευτών ανέρχεται καταρχήν σε 20. Εφόσον απαιτηθεί από τις ανάγκες του έργου κατά την υλοποίηση ο αριθμός αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί (πάντα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού). Αντικείμενο του έργου τους είναι η επιμόρφωση 1.000 εκπαιδευτικών στις 5 Περιφέρειες του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου. Κάθε εκπαιδευτής θα απασχοληθεί αθροιστικά μέχρι 100 ώρες οι οποίες ημερολογιακά θα καλύπτουν την περίοδο Μάιος 2023 – Οκτώβριος 2023.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη https://www.ipem-doe.gr// ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ από 11/04/2023 έως 28/04/2023 και μέχρι τις 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Εκπαίδευση στο edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.