Υποβολή έκθεσης λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ | 2021-2022

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/-ντριες των σχολικών μονάδων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υποβάλουν στους οικείους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις εκθέσεις που αφορούν στη … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τάξεις Υποδοχής: Ένταξη 101 σχολικών μονάδων στις ΖΕΠ

Ένταξη 101 σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις ΖΕΠ όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Εντάσσονται 101 σχολικές μονάδες  στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δομές εκπαίδευσης προσφύγων | Εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο των δράσεων της Ομάδας Συνεργασίας του ΥΠΑΙΟ με ΙΕΠ, UNICEF, ΔΟΜ και Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για την ανάδειξη πολιτικών υποδοχής και ένταξης μαθητών-παιδιών προσφύγων … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ