Νηπιαγωγεία: Διαμαρτυρία Εκπαιδευτικών ΑΜΩ ΠΕ06 για απλήρωτα και μη μοριοδοτούμενα 10ωρα κενά

Διαμαρτυρία της κίνησης εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, που απασχολούνται με μειωμένο ωράριο αλλά εργασιακό ωράριο 23 ωρών στα Νηπιαγωγεία όλης της χώρας.  Τα βασικά σημεία Σύμφωνα με επιστολή … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ