Υποχρεωτική εκπαίδευση: Κυρώσεις στον γονέα που δε θα στείλει το παιδί του στο σχολείο

Στην Ελλάδα  η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και ορίζεται από Άρθρο 16, παρ.3. του Συντάγματος : “Tα έτη υπoχρεωτικής φoίτησης δεν μπoρεί να είναι λιγότερα από εννέα.” Στη συστηματική και αδικαιολόγητη … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ