Νέο σχολείο | Πολλαπλό βιβλίο: Αξιοποίηση και χρήση από εκπαιδευτικούς και μαθητές

Νέο σχολείο: Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την Εκπαίδευση, από τον Σεπτέμβριο του 2021 καθιερώνεται η επιλογή διδακτικού βιβλίου σε κάθε μάθημα που διδάσκεται στις σχολικές μονάδες της δημόσιας ή … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ