Ενημέρωση σχετικά με δράσεις του Πολεμικού Μουσείου

Ενημέρωση για την ψηφιακή πλατφόρμα του Πολεμικού Μουσείου που παρέχει στους ψηφιακούς επισκέπτες διαδραστική απεικόνιση των χώρων του Μουσείου. Σας γνωρίζουμε ότι το Πολεμικό Μουσείο έχει αναπτύξει και λειτουργεί στην … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ