ΦΕΚ: Τα κριτήρια επιλογής των 305 εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα 61 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα απόφαση για τις διαδικασίες Στελέχωσης, Κριτήρια Επιλογής και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία 83691/Γ7/ 22-7-2011 απόφασης … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ