Ανακοίνωση των Προέδρων των Τμημάτων Φυσικής σχετικά με την κατανομή των διορισμών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η Φυσική προσφέρει σε κάθε άνθρωπο τις βασικές γνώσεις για να καταλαβαίνει στοιχειωδώς τον κόσμο και την τεχνολογία και να τη χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Αποτελεί το επιστημονικό υπόβαθρο όλων των … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτιμήσεις κατανομής διορισμών εκπαιδευτικών Α/Θμιας εκπαίδευσης

Ο Πανελλήνιος Σύλλος Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ) σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο αναφέρεται στην κατανομή των νέων 8.586 διορισμών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας. Σύμφωνα με τον Σύλλογο αναμένονται οι υπογραφές και η … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ