Έκδοση κάρτας ελεύθερης εισόδου εκπαιδευτικών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Κάρτα εισόδου εκπαιδευτικών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους: Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2916/31-12-2015 και ΦΕΚ 2173/Β/13-7-2016 επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος των εκπαιδευτικών στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους με την επίδειξη … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ