Η ακραία ζέστη απειλή για τους μαθητές σχολείων ευρωπαϊκών πόλεων

Σχεδόν τα μισά σχολεία και νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές πόλεις βρίσκονται σε “αστικές θερμονησίδες” εκθέτοντας έτσι τους ευάλωτους πληθυσμούς σε θερμοκρασίες απειλητικές για την υγεία τους καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ