Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας: Σεμινάρια από τον Ερυθρό Σταυρό

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης, παρέχει διαχρονικά υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ