Μεταθέσεις – Εντοπιότητα: Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που την καθορίζει

Τα κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996. Αυτά είναι: 1)    η συνολική υπηρεσία 2)    η συνυπηρέτηση 3)    οι … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ