Σεμινάρια ΕΚΔΔΑ: Προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις δημόσιες υπηρεσίες

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο ανάδειξης και στήριξης νέων δημόσιων πολιτικών που άπτονται θεμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Πολιτικής, διοργανώνει, μεταξύ … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ