ΔΟΑΤΑΠ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών αυξημένων προσόντων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Πρόσκληση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Εισηγητών, για 5 σχολικά έτη.  Αναλυτικότερα, η υποβολή αιτήσεων απόσπασης, αφορά τους κλάδους: Νομικής Πολιτικών Επιστημών Κοινωνικών Επιστημών Θετικών Επιστημών Μηχανικών Ιατρικής Οδοντιατρικής Κτηνιατρικής … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νίκη Κεραμέως: Δεκτή η γνωμοδότηση του ΝΣΚ αναφορικά με την απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για τις εξ αποστάσεως σπουδές

Δεκτή από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, έγινε η υπ’ αριθμ. 129/2020/10-8-2020 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την απόφαση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ