Κριτήρια επιλογής Διευθυντών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΦΕΚ) | 14.12.21

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021, η απόφαση με την οποία ρυθμίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια Επιλογής Διευθυντών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  Ειδικότερα 1. … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ