Ανακοινώθηκαν 3.449 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών – Όλα τα ονόματα

Tο Yπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τα ονόματα των 3.449 εκπαιδευτικών που διορίζονται ως μόνιμοι στη Γενική Εκπαίδευση. Οι μόνιμοι διορισμοί κατανέμονται ως εξής: 1.644 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 1.744 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 61 στον … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης: Το ΦΕΚ με τα ονόματα των 7.063 εκπαιδευτικών

Διορίζονται 7.063 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση, εκ των οποίων οι 157 σε Μουσικά Σχολεία. Τα ΦΕΚ με τους διορισμούς εκπαιδευτικών, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ