Υπ. Παιδείας: Διευκρινήσεις σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή

Διευκρινήσεις σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας στα  σχολεία της χώρας. Σύμφωνα με το έγγραφο οι γονείς μπορούν να καταθέτουν και ηλεκτρονικά το ΑΔΥΜ … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι Σχολικοί Νοσηλευτές θα υποστηρίζουν και τα συστεγαζόμενα σχολεία (ΦΕΚ)

Αλλαγή καθηκοντολογίου για τους Σχολικούς Νοσηλευτές  αφού πλέον θα υποστηρίζουν τους μαθητές και των συστεγαζόμενων σχολείων. Με τροποποιητική απόφαση , η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο Σχολικός Νοσηλευτής … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ