e-Εκλογές αιρετών | Τακτικές του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» έχει επιλέξει η κ. Κεραμέως

Η τακτική του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» την οποία έχει επιλέξει η κ. Κεραμέως και η Κυβέρνηση της ΝΔ επιβεβαιώνεται καθημερινά! Είναι προφανές ότι σε κάθε περίπτωση απέχουμε από τις εκλογές-παρωδίας, αδιαφάνειας και αποδόμησης της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης της 7ης Νοεμβρίου!

Στην επιμονή της υπουργού Παιδείας να διεξαχθεί -παρά τις αντιδράσεις της πλειοψηφίας των παρατάξεων- η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια, αλλά και στην τροπολογία με την οποία αλλάζει η διαδικασία των εκλογών «κατά παρέκκλιση» του Π.Δ.1/2003 αναφέρεται ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ, Νεκτάριος Κορδής.

Αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα

Το Υπουργείο Παιδείας παρά τις ομόφωνες αποφάσεις ΟΛΜΕ-ΔΟΕ-ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την απόσυρση των ψηφοδελτίων των παρατάξεων από τη διαδικασία των εκλογών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων επιμένει για τη διεξαγωγή των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου!

Μάλιστα με «επιλεκτικές» διαρροές μας ενημερώνει ότι δεν θα κάνει δεκτές τις αποσύρσεις των υποψηφιοτήτων, επιβάλλοντας την «υποχρεωτική υποψηφιότητα» και την ίδια στιγμή φέρνει σημερινή(!) τροπολογία για αλλαγές στη διαδικασία των εκλογών «κατά παρέκκλιση» του Π.Δ.1/2003! Το γεγονός αυτό δεν μας προξενεί καμία έκπληξη, καθώς για την κυβέρνηση της ΝΔ η πανδημία αποτέλεσε την ευκαιρία για να νομοθετήσει σε κάθε πεδίο της δημόσιας διαχείρισης την παρέκκλιση ως κανόνα!

Η τακτική του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» την οποία έχει επιλέξει η κ. Κεραμέως και η Κυβέρνηση της ΝΔ επιβεβαιώνεται καθημερινά! Είναι προφανές ότι σε κάθε περίπτωση απέχουμε από τις εκλογές-παρωδίας, αδιαφάνειας και αποδόμησης της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης της 7ης Νοεμβρίου! Δεν θα νομιμοποιήσουμε ούτε με την ψήφο μας, ούτε με την υποψηφιότητά μας τον αυταρχισμό! Για εμάς είναι ζήτημα Δημοκρατίας! Απαιτούμε –έστω και τώρα- αναβολή των εκλογών σε χρόνο που να διασφαλίζεται το συνέρχεσθαι και το απρόσκοπτα και δημοκρατικά διαλέγεσθαι και ανάλογη παράταση της θητείας των υφιστάμενων αιρετών, όπως άλλωστε προβλέπεται και από το νόμο!

Μέσα στα πλαίσια αυτά να σας ενημερώσουμε ότι οι εκπαιδευτικές παρατάξεις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις-ΣΥΝ.Ε.Κ. και Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών Π.Ε. προχωρήσαμε σε προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αίτημα την αναστολή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογές αιρετών Υπηρεσιακών Συμβουλίων 2020.

Το σκεπτικό της προσφυγής είναι το ακόλουθο:

«Με το άρθρο 22 του νέου νόμου 4728/2020 ορίζεται ότι δίνεται η δυνατότητα οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται τελικώς από την υπ’ αριθ. Φ.350/52/139940 Υ.Α. Η ΟΛΜΕ με την απόφασή της στις 28/9/2020 ζητάει την αναβολή των εκλογών, την παράταση της θητείας των υφιστάμενων αιρετών και τη διεξαγωγή των εκλογών όταν θα το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες με ταυτοπρόσωπη παρουσία των εκπαιδευτικών όπως γινόταν έως τώρα σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003. Με την ανακοίνωση της 2/10/2020, η ΟΛΜΕ γνωστοποιεί την ομόφωνη απόφασή της να προχωρήσει στην απόσυρση των ψηφοδελτίων, για το ΚΥΣΔΕ και το ΑΠΥΣΔΕ Αττικής, και ταυτόχρονα οι ΕΛΜΕ να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία για τα ψηφοδέλτια του ΠΥΣΔΕ. Παράλληλα, οι ΣΥΝΕΚ πρότειναν στο ΔΣ της ΟΛΜΕ επανειλημμένως την προσφυγή της Ομοσπονδίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά η πρόταση αυτή δεν υιοθετήθηκε.

Αντιστοίχως, το ΔΣ της ΔΟΕ στις 5/10/2020 ζήτησε τη διενέργεια των εκλογών για τους αιρετούς όταν θα υπάρξουν οι υγειονομικές συνθήκες που θα καταστήσουν τη διενέργεια των εκλογών ασφαλή, εξαιτίας της πανδημίας. Με νέα ανακοίνωση στις 16/10/2020, η ΔΟΕ γνωστοποιεί την απόφασή της και ζητά την αναβολή των εκλογών, την παράταση της θητείας των υφιστάμενων αιρετών και τη διεξαγωγή των εκλογών όταν θα το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες με ταυτοπρόσωπη παρουσία όπως γινόταν έως τώρα σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003. Επίσης γνωστοποιεί ότι προχωρά στην απόσυρση των υποοψηφίων-ψηφοδελτίων, για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της χώρας, και ταυτόχρονα οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία για τα ψηφοδέλτια των ΠΥΣΠΕ. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών πρότειναν στο ΔΣ της ΔΟΕ την προσφυγή της Ομοσπονδίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά η πρόταση αυτή δεν υιοθετήθηκε.

Οι παρατάξεις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ) και Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών Π.Ε. έχουν εξ αρχής συνταχθεί με την ομόφωνη απόφαση της ΟΛΜΕ και την πλειοψηφική απόφαση της ΔΟΕ, αντίστοιχα, για τους παρακάτω λόγους.

Η άρνησή μας να συμμετάσχουμε σε αυτές τις εκλογές «παρωδία» και το κάλεσμά μας προς τους/τις συναδέλφους να μην τις νομιμοποιήσουν, με τη συμμετοχή τους, έγκειται καταρχάς στον τρόπο με τον οποίο ελήφθη η απόφαση αυτή από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για τη δημοκρατική διεξαγωγή των εκλογών.

Επίσης, έγκειται στο γεγονός ότι η διεξαγωγή εκλογών σε συνθήκες πανδημίας θέτει σοβαρά εμπόδια στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι, καθώς είναι αδύνατη η πραγματοποίηση συνελεύσεων για απολογισμό του έργου των αιρετών και καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία των προεκλογικών ενημερώσεων των υποψηφίων στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, προϋποθέσεις απαραίτητες για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων. Τίθεται λοιπόν σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα, η Υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τη διαδικασία δεν εναρμονίζεται με το πλαίσιο που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPRο οποίος απαιτεί:
α) προηγούμενη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς (παρατάξεις και ομοσπονδίες),
β) εκτίμηση αντικτύπου,
γ) πλαισίωση από την πολιτική απορρήτου του ΥΠΑΙΘ, η οποία δεν είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Συνεπώς, η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως ορίζεται από την εν λόγω ΚΥΑ, δεν εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας, τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως είναι η μυστικότητα της ψήφου και επιλέγεται παρόλο που υπάρχει η εναλλακτική της ψηφοφορίας με ταυτοπρόσωπη παρουσία.

Οι σοβαρές αυτές αντιρρήσεις οδήγησαν τις εκπαιδευτικές παρατάξεις ΣΥΝΕΚ και το ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. (δια μέσου των εκπροσώπων τους) -παράλληλα με την απόφαση για απόσυρση των ψηφοδελτίων και το κάλεσμα απονομιμοποίησης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που επέβαλε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, από τους/τις συναδέλφους- στην απόφαση να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ανασταλεί οριστικά η διεξαγωγή της διαδικασίας. Η προσφυγή κατατέθηκε στην ΑΠΔΠΧ, μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων, την Πέμπτη 22.10.20».

* Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

 

Μοιράσου το άρθρο:

          

* Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.