Νηπιαγωγός μεταμορφώνει με τη βοήθεια των γονέων νηπιαγωγείο στον Έβρο

Χρυσάνθη Μπαξεβάνη: Η Νηπιαγωγός που μεταμόρφωσε με τη βοήθεια των γονέων νηπιαγωγείο στον Έβρο. Ανακαινισμένο είναι εδώ και λίγες μέρες το νηπιαγωγείο στο Πέπλο Έβρου. Οι μικροί μαθητές δεν …αναγνωρίζουν … Read More

Παιδικός Σταθμός Υ.ΠΑΙ.Θ: Πρόσκληση Νηπιαγωγών για απόσπαση (εγκύκλιος)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κ α λ ε ί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ60 – Νηπιαγωγών οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για … Read More

Εγκύκλιος: Χωρίς προϋποθέσεις οι εγγραφές στο ολοήμερο πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων

Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου … Read More

Εγκύκλιος: Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 [πρόγραμμα, ωράρια, κατανομή τμημάτων, ολοήμερο]

Εγκύκλιο με οδηγίες για τη για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας  σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα, το ωράριο, την κατανομή των τμημάτων, τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, το ολοήμερο σχολείο, … Read More

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Ξεκίνησε η πρώτη φάση επιμόρφωσης των νηπιαγωγών

Για το τρέχον σχολικό έτος έχει θεσμοθετηθεί από το υπουργείο Παιδείας η πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες για δύο (2) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως στο υποχρεωτικό πρωινό … Read More

Εκκίνηση επιμόρφωσης προϊσταμένων και εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06 στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο

Για το σχολικό έτος 2020-2021 αποφασίστηκε η πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες για δύο (02) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα των δημόσιων Νηπιαγωγείων γενικής … Read More