Εγκύκλιος | Παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς από ειδικό προσωπικό Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ για την εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.). Η εγκύκλιος προβλέπει τα παρακάτω: Με σκοπό την … Read More