Ετήσια Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση [13 Ιουλίου]

Ο μεγάλος αριθμός πλέον προσφύγων αναμένεται στο άμεσο μέλλον να δημιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών με τα κατάλληλα προσόντα με απώτερο στόχο την ομαλή ένταξη όλων αυτών των παιδιών αλλά … Read More

Σύγχρονη Ελλάδα και Βυζαντινή κληρονομιά

Ο Κήπος (Ορφανίδου 6) διοργανώνει την ημερίδα με θέμα «Σύγχρονη Ελλάδα και Βυζαντινή κληρονομιά» και εισηγητή τον Δημήτρη Μπέττα. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 19:00 με … Read More