Η ένταξη και η συμμετοχή των κωφών/βαρήκοων μαθητών σε σχολεία με ακούοντες μαθητές.

Λαμπροπούλου Βενέττα, Χατζηκακού Κίκα, Βλάχου Γιώτα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μονάδα Αγωγής Κωφών Πανεπιστημίου Πατρών Πριν να ενταχθεί ένας κωφός ή βαρήκοος μαθητής σε κοινή τάξη μαζί με ακούοντες μαθητές … Read More

Modifying the Clasroom Environment to Increase Engagement and Decrease Disruption with Students who are Deaf or Hard of Hearing

Author(s): Guardino Caroline [University of North Florida], Shirind D. Antia [University of Arizona]) Journal: The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, Volume 17, Issue 4, 1 October 2012, Pages 518–533, … Read More

Οι τυφλοκωφοί μαθητές και η εκπαίδευσή τους.

Πλήρης τίτλος: Οι τυφλοκωφοί μαθητές και η εκπαίδευσή τους στο 1ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Τυφλοκωφών (Τ/Κ) Καλλιθέας – Δημητρίου Νικόλαος, Δάσκαλος στο Μονοθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας.– Συφάκη Μαρία, Κλινική … Read More

Προσεγγίζοντας την Κώφωση

– Βασίλης Κουρμπέτης, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Π.Ι – Μαριάννα Χατζοπούλου, Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Π.Ι – Φλώρα Σαβαλίδου, Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά – Θεοδώρα Σίμψα, Εκπαιδευτικός Σπάνια ένα κείμενο που απευθύνεται σε … Read More