ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Επιστολή παρέμβασης – Τοποθέτηση σε σχολεία αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ

Δημοσιεύουμε την επιστολή παρέμβαση του ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ  με θέμα: Τοποθέτηση  σε σχολεία αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ”

Αξιότιμες,
κυρία Υπουργέ,
κυρία Υφυπουργέ,
κυρία Γενική Γραμματέα.

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ..
Σύμφωνα με την υπουργική  απόφαση Αριθμ. 104627/ΓΔ5 ΦΕΚ 3344/10-8-2020: “Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)”, αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 10 ότι :
Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης.
Επίσης στο ίδιο άρθρο παρ. 9γ διευκρινίζεται  ότι:
Για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη.
Μετά λύπης μας ωστόσο διαπιστώνουμε ότι τα παραπάνω αυτοαναιρούνται όταν στο ίδιο άρθρο παρ.7 αναφέρεται ότι: «Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. περισσοτέρων της μιας εκπαιδευτικών δομών Ε.Α.Ε. ή/και Γενικής Εκπαίδευσης τηρείται μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας πρόσληψης ανά περιοχή προτίμησης, άνευ δυνατότητας ορισμού προτεραιότητας εκ του υποψηφίου…».
Το τελευταίο σενάριο θεωρούμε ότι καταστρατηγεί απόλυτα τον πίνακα προσόντων και προϋπηρεσίας, παραβλέπει την επιθυμία των υποψήφιων και αγνοεί πλήρως τις προσωπικές ανάγκες τους.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία που ακολουθούσε  επί χρόνια το ΕΕΠ- ΕΒΠ  ήταν παρόμοια, αλλά πιο δίκαιη.

Τώρα, όπως διαφαίνεται στην υπουργική απόφαση, η τοποθέτηση αναφέρει την εμπλοκή μόνο των Διευθυντών Εκπαίδευσης,  δίχως τη συνεργασία των αρμόδιων οργάνων ΠΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, γεγονός που εγείρει προβληματισμούς ως προς την εφαρμογή της  διαφάνειας και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ο ρόλος του ΠΥΣΕΕΠ συμβάλλει για χρόνια εμπράκτως ως διαυγέστερη τοπική κλίμακα στο τοπίο των τοποθετήσεων, γι’ αυτό κι ως Ομοσπονδία ζητάμε την ενεργή εμπλοκή τους. Σαφέστατα, υποστηρίζουμε την ίδια εμπλοκή των συμβουλίων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ για τις τοποθετήσεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρει το Π.Δ. 1/2003, στις αρμοδιότητες του ΠΥΣΕΕΠ (άρθρο 13), του ΠΥΣΠΕ (άρθρο 11) και του ΠΥΣΔΕ (άρθρο 12), ορίζεται πως τα συμβούλια γνωμοδοτούν για θέματα των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων, όπως τη σύνταξη πινάκων της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης με προτάσεις επί των πιστώσεων και των τοποθετήσεων.
Οι υποψήφιοι εντός της ΠΔΕ τοποθετούνταν βάση του αξιολογικού πίνακα σε διεύθυνση και στη συνέχεια δίνονταν προς επιλογή όλα τα κενά σε σχολεία απ’ όλα τα προγράμματα στα οποία είχαν διατεθεί πιστώσεις και ανάλογα με τη σειρά προτίμησης τους στον πίνακα και τη δηλωθείσα προτίμηση εντάσσονταν σε συγκεκριμένη θέση. Αυτό είχε ως συνέπεια να μην καταστρατηγείται ο πίνακας, να λαμβάνεται υπόψιν η επιθυμία των υποψηφίων, να  καλύπτονται  τα κενά, ενώ  υπήρχε διαφάνεια στην όλη διαδικασία λόγω της εμφάνισης των λειτουργικών κενών που καλύπτονταν από πίστωση στην κάθε διεύθυνση. Την ίδια διαδικασία που διενεργούσε η κάθε ΠΔΕ μπορεί και τώρα να εφαρμόσει η κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης δεδομένου ότι θα καλύψει όλα τα κενά με τον αριθμό των προσληφθέντων.

Ζητάμε:

  • Να μην καταστρατηγηθεί η σειρά του πίνακα αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ,
  • Να τοποθετούνται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη δήλωσή τους και μην προηγείται η αυθαίρετη τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και κατόπιν η δήλωσή σχολείων,
  • Την κάλυψη των κενών που έχουν δηλώσει οι διευθυντές σχολικών μονάδων και οι προϊστάμενοι ΚΕΣΥ χωρίς να υφίστανται από τους διευθυντές εκπαίδευσης κατά το δοκούν τοποθετήσεις,
  • Έμπρακτη στήριξη της συμπερίληψης όλων των μαθητών στα Γενικά Σχολεία με άμεση έναρξη της εξειδικευμένης από την αρχή της σχολικής χρονιάς,
  • Την κάλυψη όλων των προγραμμάτων ταυτόχρονα στην Α’ φάση κι όχι σε διαφορετικές φάσεις, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια,
  • Την αναγκαιότητα να συμβουλεύονται οι διευθύνσεις τα  ΠΥΣΕΕΠ που έχουν μεγάλη εμπειρία ως προς την κάλυψη των αναγκών των μαθητών, σχολείων και ΚΕΣΥ, αλλά και της ίδιας της κοινότητας των εργαζομένων.
  • Δυνατότητα θεραπείας θέσεως με επανατοθέτηση σε διαθέσιμο κενό επόμενης φάσης, εφόσον το εκάστοτε μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ φέρει σοβαρά θέματα υγείας εκείνος, το παιδί του ή ο/η σύζυγός του βάση του άρθρου 108 ν. 4574/2018 ΦΕΚ 102/Α/12-06-18  (Βλ. επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με αρ. πρ. 30/01-07-2020 και τίτλο «επιστολή παρέμβασης ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ – Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ»).

Ζητάμε να απαντήσετε στις οικογένειες των μαθητών που υποστηρίζονται στη Γενική Εκπαίδευση αν οι μαθητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα σχολεία τους από την αρχή του σχολικού έτους.

 

              

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.