Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης Εκπαιδευτικών 2020 [Κωνσταντίνος Κάππος (Αιρετός ΑΠΥΣΔΕ)]

Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης Εκπαιδευτικών 2020

  • Κωνσταντίνος Κάππος [Αιρετός ΑΠΥΣΔΕ]

1. Αίτηση απονομής κύριας και επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής προς τα ταμεία σε πέντε (5) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή (υπάρχει συνημμένη στο αρχείο). Στο τέλος της τελευταίας σελίδας θα πρέπει να δηλωθεί το υποκατάστημα της Εθνικής τράπεζας για το ταμείο Πρόνοιας.

2.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία διαγράφεται ό,τι δεν είναι σωστό στις προτάσεις που περιέχει, σε πέντε (5) αντίγραφα και με πρωτότυπη υπογραφή (υπάρχει συνημμένη στο αρχείο).

Όλα τα κατωτέρω θα υποβληθούν σε πέντε (5) αντίγραφα

3.Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων.
4.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης – να αναγράφονται, εκτός των άλλων, η οικογενειακή μερίδα, η ημερομηνία (κατά περίπτωση) γάμου-θανάτου συζύγου-διαζυγίου, τα παιδιά και η προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα, άγαμα).
Σε περίπτωση Διαζυγίου: Το διαζευκτήριο & Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα που σπουδάζουν.
5.Έγγραφο αποδεικτικό του ΑΦΜ. (φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου που αναφέρεται ο προσωπικός ΑΦΜ).
6.  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ με πρώτο το όνομα του αιτούντος, στο οποίο θα κατατίθεται η σύνταξη. (οποιαδήποτε τράπεζα επιλογής του ενδιαφερόμενου).
7. ΑΜΚΑ(φωτοτυπία κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτύπωση από το: https://www.amka.gr/AMKAGR/
8.  ΑΜ ΙΚΑ .
9.  Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α΄ (είτε έχει γίνει εξαγορά , είτε όχι).
Για τους άνδρες που έχουν κάνει εξαγορά της στρατιωτικής θητείας απαιτείται επιπλέον:
α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ και
β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού, αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης
Αν για την εξαγορά δεν έχει εκδοθεί απόφαση/πράξη, να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο ταμείο, επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).
10.  Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών για τα παιδιά (μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην οποία να αναφέρονται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και η διάρκεια σπουδών – ή – βεβαίωση φοίτησης στη Β/θμια Εκπ/ση στην περίπτωση που αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί (για ενήλικα παιδιά μέχρι και το 19ο έτος ηλικίας).
11.  Δικαιολογητικά (διορισμός, ανάληψη, παραίτηση…) για υπηρεσία πριν το διορισμό (άλλος ασφαλιστικός οργανισμός, ιδιωτικός τομέας).
Για όσους συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης (πρώτη σχέση εργασίας στο δημόσιο από 1-1-1983 και μετά), για το χρόνο ασφάλισης στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή στον ιδιωτικό τομέα, να προσκομίζεται αν ήδη υπάρχει βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων από το ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, ή φωτοαντίγραφα της καρτέλας ενσήμων μαζί με υπεύθυνη δήλωση για τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, για να δηλωθεί στο ΔΑΥΚ το ακριβές χρονικό διάστημα και ο εργοδότης, καθώς τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από τον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου.
Τα παραπάνω δεν αφορούν τους ασφαλισμένους που έχουν έστω και μία μέρα ασφάλισης στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μέχρι 31-12-1982, οι οποίοι, αν εξαγόρασαν προϋπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά της εξαγοράς (απόφαση, απόδειξη καταβολής του ποσού). Όσοι προτίθενται να εξαγοράσουν τη συντάξιμη υπηρεσία τους στο ΓΛΚ και στα λοιπά ταμεία το δηλώνουν στην αίτηση απονομής στη θέση της υπεύθυνης δήλωσης.
12.  Δικαιολογητικά εξαγοράς χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας στο ΓΛΚ (όπως ιδιωτικός χρόνος ασφάλισης, άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού – και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011: έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών..):
α) η απόφαση εξαγοράς του ΓΛΚ και
β) το παράβολο κατάθεσης του ποσού, αν εξοφλήθηκε εφάπαξ, ή η βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών, αν εξοφλήθηκε τμηματικά, ή εφόσον εκκρεμεί η εξόφληση, βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για τον μήνα λήξης παρακράτησης.
Αν για την εξαγορά δεν έχει εκδοθεί απόφαση/πράξη, να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο ταμείο, επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).
13.  Δικαιολογητικά για τυχόν δάνεια στα οποία να δηλώνεται το ύψος του δανείου, η διάρκειά του, η μηνιαία δόση, το υπόλοιπο οφειλής, η λήξη παρακράτησης.
Η καταβολή της δόσης των δανείων ή η εξόφλησή τους μετά την παραίτηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης του δανείου.
14.  Σε περίπτωση που υπάρχει, γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία 67% και άνω του ενδιαφερομένου, ή του/της συζύγου, ή των τέκνων.
15.  Όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΧ, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση για την έναρξη ασφάλισης στο ΤΕΑΧ και στην αίτηση παραίτησης που θα υποβάλουν να ζητούν και την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών για το ΤΕΑΧ.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ: 

Α. ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΕΦΑΠΑΞ) 

  • Η αίτηση είναι διαθέσιμη, εδώ.
  • Η υπεύθυνη δήλωση είναι διαθέσιμη, εδώ.

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

   Ακολούθησε το edweek.gr στο Google News
Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.