Κανένας προγραμματισμός δεν υπήρξε για την ομαλή έναρξη του σχολικού έτους παρά μόνο ΦΕΚ για την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών 

Κανένας προγραμματισμός δεν υπήρξε για την ομαλή και έγκυρη και έγκαιρη έναρξη του σχολικού έτους τής κατά πάντα «προσεκτικής» και «ετοιμοπόλεμης» και ακούραστης και αγέρωχης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας, μιας και το υπ’ αριθμ. 102027/ΓΔ5/30-07-2020 έγγραφο του με θέμα: «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά» ήταν προχειρότατο, εκτός κείμενης νομοθεσίας και ακυρώθηκε από το ίδιο το υπουργείο!

Σε αντιδιαστολή με το ανωτέρω έγγραφο, το υπουργείο παιδείας εμφανίζει πλήρη προγραμματισμό και στόχευση για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Και αποτυπώθηκε αυτή η στόχευση εν κρυπτώ και ταχύτατα με την νέα τροποποιητική διάταξη για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο άρθρο 17 της Πράξης νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 157 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 10 Αυγούστου 2020).

Η νομικός που προΐσταται στο υπουργείο παιδείας μαζί με το επιτελείο της θεώρησε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το Σύνταγμα (άρθρο 44 παρ. 1):

«1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο. Aν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.»

Και διερωτόμαστε καλοπροαίρετα ποιες είναι άραγε οι τόσο εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και απρόβλεπτης ανάγκης εντός του Αυγούστου 2020 που ανάγκασαν νομοθέτηση μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και γιατί άραγε αυτές δεν υπήρχαν τον Μάρτιο του 2020, όταν ήταν κλειστά τα σχολεία;

Πότε συνεδρίασε εκτάκτως το υπουργικό συμβούλιο και έλαβε τέτοια απόφαση; Και βρισκόμασταν σε τόσο έκτακτες συνθήκες που δεν μπόρεσε μία νομικός με το νομικό της επιτελείο να το καταθέσει ως άρθρο σε νόμο; Περίεργα πράγματα!!!

Η αντικατάσταση των διευθυντών διευθύνσεων όμως νομοθετήθηκε με τροπολογία σε άλλο νόμο και υπήρξε έστω μια υποτυπώδης συζήτηση.

Για την υποχρεωτικότητα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όμως ούτε τα προσχήματα δεν κατάφερε να διασώσει η θιασώτης της νομιμότητας και των ειδικών!!!

Πόσο όμορφα και ανώδυνα εντός του θέρους άνευ αντιδράσεων, αιτιάσεων, ενστάσεων, διαπληκτισμών, αντιθέσεων πέρασαν το εξής:

«Παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.».

Με άγνωστο τρόπο, μέσα και τεχνολογική υποστήριξη παρέχεται η διαδικασία της σύγχρονης εκπαίδευσης. Και ως συνήθη τακτική της παρούσας πολιτικής ηγεσίας οι λεπτομέρειες του όλου αυτού εγχειρήματος παραπέμπονται σε υπουργική απόφαση, όταν για το ίδιο θέμα εντός του Μαΐου του 2020 είχε ξεσηκωθεί η πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ας θυμηθούμε τι έλεγε η υπουργός στις 19 Μαΐου 2020 σε κάποια από τις πολλές εμφανίσεις της σε τηλεοπτικούς δέκτες και συγκεκριμένα στο opentv:

  • Δεν μίλησε κανείς για κάμερες. Αυτά είναι αντιπολιτευτικά παιχνίδια  που σηκώνουν κάποιοι επειδή δεν έχουν απαντήσεις  στα μείζονα αυτά προβλήματα.
  • Εμείς είπαμε ότι υπάρχει η δυνατότητα μέσω του συστήματος τηλεκπαίδευσης που λειτούργησε τόσο καλά  τους τελευταίους δύο μήνες να υπάρχει ταυτόχρονη  μετάδοση της διδασκαλίας στα παιδιά που απουσιάζουν
  • Η όποια λήψη  δείχνει μόνο τον πίνακα  και τον εκπαιδευτικό . Δεν δείχνει μαθητές , Δεν υπάρχει καμία καταγραφή. Οι ψηφιακές αίθουσες είναι “κλειδωμένες” δεν μπαίνει ο οποιοσδήποτε. Μόνο τα παιδιά που είναι σπίτι έχουν τον σύνδεσμο για μα μπουν.
  • Η Κυβέρνηση δεν μίλησε ποτέ για κάμερες.
  • Η κυβέρνηση είπε  ότι από τη στιγμή που η πολιτεία προβλέπει τη δυνατότητα για ορισμένους μαθητές να μένουν εκτός σχολείου  για προληπτικούς λόγους  είναι και αυτονόητη η υποχρέωση  της πολιτείας να τους βρίσκει πρόσβαση τη εκπαίδευση.
  • Αλλιώς είναι  σαν να λέμε στους μαθητές  μείνετε σπίτια να προστατέψετε το κοινωνικό σύνολο  αλλά εμένα δεν μ΄ ενδιαφέρει  πως θα έχετε πρόσβαση στην εκπαίδευση.
  • Έχουν σταλεί ακριβής οδηγίες στα σχολεία για τη δυνατότητα που έχουν οι εκπαιδευτικοί να μεταδίδουν το μάθημά τους και στα παιδιά που αναγκάζονται να μείνουν σπίτι

«… Τέλος, ο/η κάθε εκπαιδευτικός, σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης, δύναται να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή κινητό τηλέφωνο) και λαμβάνει τα παρακάτω απαραίτητα μέτρα:
α) Για τη μετάδοση του ήχου, η συσκευή θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη κοντά στον/στην εκπαιδευτικό. Ο/Η εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης της φωνής μαθητή/τριας ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης εάν το κρίνει απαραίτητο.
β) Στην περίπτωση που επιλεγεί η μετάδοση εικόνας, η λήψη θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον/στην εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μαθητές/τριες που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας. Εφόσον κάποιος/α μαθητής/τρια προσέρχεται στον πίνακα, και, επομένως, εντός του πλαισίου της μεταδιδόμενης εικόνας, ο/η εκπαιδευτικός καλείται να διακόψει τη μετάδοση εικόνας.>Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του μαθήματος, παρά μόνο η ζωντανή μετάδοση ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο, με μοναδικούς αποδέκτες τους/τις μαθητές/τριες. …»

Τα ανωτέρω- να ενημερώσουμε τις κυρίες του υπουργείου- προκάλεσαν μόνον γέλωτα σε όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς και κατέδειξαν ότι οι συντάξαντες-συντάξασες την παρούσα εγκύκλιο δε γνωρίζουν:
παιδεία και εκπαίδευση
παιδαγωγική και διδακτική.

Και τούτο, διότι:
Η ταυτόχρονη χρήση της δια ζώσης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, χωρίς να γνωρίζουμε αν υπάρχει έστω και μια επιστημονική μελέτη, αναφορά σε συνέδριο ή δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Σε ποιο παράλληλο σύμπαν ζουν και κινούνται όσοι και όσες θεωρούν ότι όλες οι σχολικές μονάδες της Ελληνικής Επικράτειας (και όχι μόνον εκείνων των Αθηνών και δη των ιδιωτικών σχολείων) έχουν εκείνη την υλικοτεχνική υποδομή (υπολογιστικά μέσα, δομημένη καλωδίωση σχολικών αιθουσών, ταχύτητα και ευρυζωνικότητα πανελλήνιου σχολικού δικτύου) που θα τις δίνει την ευχέρεια να υλοποιήσουν το εγχείρημα αυτό;

Καλά θα κάνετε, υπεύθυνοι του υπουργείου παιδείας, να απευθύνετε ερωτήματα με τις παραπάνω ουσιαστικές και χρηστικές παραμέτρους στους υπευθύνους των ΚΕΠΛΗΝΕΤ που γνωρίζουν την πραγματικότητα των σχολικών μονάδων της Ελληνικής Επικράτειας.

Θα εκπλαγείτε από την ανεπάρκεια της ανωτέρω μνημονευθείσας υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μας μονάδων. Και ειλικρινά αυτό το σεμινάριο των είκοσι ωρών !!!, (γελούν οι πάντες) για την εξ αποστάσεων εκπαίδευση που ανακοινώθηκε «εν χορδαίς και οργάνοις» αλλά κάπου χάθηκε, και ευτυχώς που χάθηκε, θα υλοποιηθεί; Ευελπιστώ ότι αυτό το σεμινάριο το είκοσι ωρών δεν θα το ξαναδούμε ούτε θα το ακούσουμε από το στόμα των υπευθύνων. Ένα τέτοιο σεμινάριο είκοσι ωρών κρίνεται πρόχειρο, επιφανειακό, άνευ ουσίας και χρηστικότητας.

Είναι γνωστό στους παροικούντες εν τη Ιερουσαλήμ ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι τελείως διαφορετική από τη δια ζώσης, τόσο στις μεθόδους και τους τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης όσο και στην προετοιμασία, κατασκευή και χρήση πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού και εποπτικών μέσων.

Δυστυχώς η προχειρότητα και ο εντυπωσιασμός σε συνάρτηση με την επιβολή της γνώμης δίχως κανέναν δισταγμό παρουσιάζοντάς τα ως επιτακτικά και ουσιαστικά και απαραίτητα μέτρα αποτελούν το πρώτιστο μέλημα της πολιτικής ηγεσίας.

27 Μαΐου 2020 – 10 Αυγούστου 2020:

Τόσος χρόνος χρειάστηκε για να μετατραπεί η λέξη «δύναται» σε «παρέχεται». Τόσος χρόνος χρειάστηκε, κατά τη γνώμη των εχουσών το πηδάλιο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας, για να λησμονήσει η εκπαιδευτική κοινότητα την αντίδρασή της στις εντολές της πολιτικής ηγεσίας για τον τρόπο μετάδοσης της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αλλοίμονο στην εκπαίδευση και στην παιδεία της Ελλάδος, αν επικρατήσουν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου!

Το πλοίο της παιδείας καταποντίζεται χωρίς σωτηρία, διότι οι «σωτήρες» δε γνωρίζουν το πώς θα το σώσουν.

              

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.