Εκπαιδευτικός: Οδηγίες εγγραφής και χρήσης της πλατφόρμας Webex Meetings

Η υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος προς τους μαθητές. Προς το σκοπό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εκπαιδευτικός: Οδηγίες εγγραφής και χρήσης της πλατφόρμας Webex Meetings.